2023 Black and White

The Sierrita Mountains, Southwest Arizona, USA