San Xavier del Bac Mission – White Dove of the Desert – B&W

Tucson, Arizona, USA